Projekt EU

 

projekt_eu

                 www.esf.gov.sk                           www.ia.gov.sk                           www.mpsvr.sk
Spoločnosť TOPNAD TRADE, s.r.o. realizuje projekt „Rozvoja zručností zamestnacov TOPNAD TRADE“ na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku uzatvoreného dňa 23.9.2019 a dodadatku k tejto zmluve zo dňa 16.1.2020 publikovaného v „Centrálnom registri zmlúv“:

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4242298&l=sk

 

2015 © TOPNAD | Design by AnimaGraf